Kolejny tom, zawierający prace nagrodzone w konkursie literackim z lat 2019-2023. W 2023 roku Konkurs Literacki o Złotą Wronę obchodził jubileusz dwudziestolecia, nawet pandemia nie przeszkodziła w jego realizacji. Nadzieją napawa fakt, że choć wydawać by się mogło, że słowo pisane traci na popularności, konkurs ten jest dowodem na to, że nadal wielu młodych ludzi sięga po przysłowiowe pióro i przelewa swoje myśli na papier.

Zaskakują nieustannie swoją oryginalnością, trafnością spostrzeżeń, autentycznością i świeżością. Czytanie nadesłanych prac jest zawsze przyjemnością, a wybór tych najlepszych stanowi ogromne wyzwanie dla jury. Dzięki publikacji każdy będzie mógł zapoznać się z nagrodzonymi pracami.

Publikacja powstała z inicjatywy Biblioteki Publicznej we Wronkach oraz Wronieckiego Ośrodka Kultury. Wytwórnia zajęła się projektem okładki, opracowaniem graficznym, składem i przygotowaniem książki do druku.